Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE - Zdarma GSM modul pro peletová kamna COLA !!! ..............AKCE - Zdarma GSM modul pro peletová kamna COLA !!!............AKCE - Zdarma GSM modul pro peletová kamna COLA !!!...........AKCE - Zdarma GSM modul pro peletová kamna COLA !!!..........

Aktuality

03.04.2012

Dotace 30 tis. na krbová kamna na pelety COLA

 

Krbová kamna na pelety COLA levnější o 30 tis.-, v Plzni

Finanční podpora pro nízkoemisní způsoby vytápění v domácnostech v Plzni

Rada města Plzně schválila dotace pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých kotlů na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní způsoby vytápění na území města Plzně. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování vnášení jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

Jedná se o i interiérové  kotle na pelety COLA s automatickou regulací hoření a přidávání paliva. Příspěvek se vztahuje i na kvalitní nízkoemisní technologie spalující tuhá paliva tam, kde je možné se připojit na preferovaný plyn za předpokladu že krbová kamna na pelety splňují emisní třídu č. 3 - kterou splnují krbová kamna s výměníkem TERMO ORION, FOCUS, ELLISSE, BLITZ, POWER, POWER LUX,  a POWER 30 S. 

Význam poskytování dotací ze strany města spočívá především v motivaci občanů k realizaci nízkoemisního způsobu vytápění a zároveň v kompenzaci vyšších pořizovacích nákladů na kvalitní zdroj tepla. O dotaci na zařízení instalované v budovách určených k trvalému bydlení může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení instalovaná krbová kamna v souladu s právními předpisy.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.1.2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.

Tento dotační program nahrazuje a zjednodušuje podobný dotační program vypsaný v roce 2010.

Další informace naleznete v níže uvedených přílohách.

Přílohy:
 

Interiérové kotle na pelety

Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (PDF 44 kB)
Formulář žádosti o dotaci (PDF 38 kB)


Všechny aktuality


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E