Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

Krbová kamna na pelety s výměníkem COLA levnější o 30 tis.-, v Plzni

.

Podpora pro nízkoemisní kotle na pelety COLA pro domácnosti v Plzni

 

Městská rada Plzně schválila dotace pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. Cílem této systémové podpory je trvalé odstranění stávajících zastaralých kotlů na tuhá paliva za kvalitní nízkoemisní zdroje vytápění na území města Plzně. Toto opatření je zaměřeno zejména na snižování  jemných prachových částic a nebezpečných polycyklických aromatických uhlovodíků do venkovního ovzduší.

Výše příspěvku činí max. 50 % žadatelem vynaložených nákladů na pořízení nového instalovaného zařízení (zdroje tepla), a to do max. výše 30 tis.,- Kč.

Jedná se o kvalitní interiérové kotle na pelety COLA s automatickou regulací hoření, přidáváním paliva s účinností 97,97%. Příspěvek se vztahuje i na kvalitní nízkoemisní technologie spalující tuhá paliva tam, kde je možné se připojit na preferovaný plyn za předpokladu že krbová kamna na pelety splňují emisní třídu č. 3 - kterou splňují krbová kamna s výměníkem TERMO ORION, FOCUS, ELLISSE, BLITZ, POWER, POWER LUX, a POWER 30 S.

Význam poskytování dotací ze strany města spočívá především v motivaci našich občanů k realizaci nízkoemisního způsobu vytápění a zároveň v kompenzaci vyšších pořizovacích nákladů na kvalitní zdroj tepla. O tuto dotaci na zařízení instalované v budovách určených k trvalému bydlení může požádat v souladu s předepsanými podmínkami každá fyzická osoba starší 18 let. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři s požadovanými doklady až po uvedení nového zdroje tepla do provozu. Dotace se vztahuje na nové zařízení instalovaná krbová kamna v souladu s právními předpisy.

Žádosti o dotaci je možné podávat od 2.1.2012 na Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň.
 

        

Tento dotační program nahrazuje a zjednodušuje podobný dotační program vypsaný v roce 2010.

 

 

 

Další informace naleznete v níže uvedených přílohách

.

Přílohy:

Interiérové kotle na pelety do obývacího pokoje

kotle na pelety do kotelny


Zásady pro finanční podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (PDF 44 kB)

 


Formulář žádosti o dotaci (PDF 38 kB) 

 

 

 

-

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E