Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

Jsme členem Klastru Česká peleta

Klastr Česká peleta je zájmové sdružení právnických osob – agentury CzechInvest v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace – představuje klastr - soubor regionálně navzájem propojených společností, přidružených institucí a organizací. Jejich vzájemné vazby mají potenciál k efektivnějšímu upevnění a zvýšení konkurenceschopnosti. I když si někdy zúčastněné společnosti mohou částečně navzájem konkurovat, spolupracují také na řešení obdobných problémů. Těmi mohou být vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků, přístup k dodavatelům a odběratelům, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje, marketingu aj. Díky vzájemné spolupráci v těchto i dalších oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat nezanedbatelnou konkurenční výhodu.

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E