Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

Pravidelné kontroly pro kotle na pelety a krbová kamna na pelety s výměníkem

a vystavení dokladu o kontrole spotřebiče na pelety.

.

Dle platného Zákona o ohraně ovzduší / Předpis č.201/2012 Sb je vlastník stacionárního zdroje (kotel na pelety, peletová kamna s výměníkem) povinen, provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena výrobcem, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení. 

.

 Z toho vyplývá, že tato kontrola kotlů na pelety a peletových kamen s výměníkem je povinná, a fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že neprovede kontrolu technického stavu stacionárního zdroje, a za přestupek lze uložit pokutu 20 000,- Kč.

Taktéž výrobce kotlů a kamen uvádí v návodu na užívání a obsluhu topidla pravidelnou servisní kontrolu a čištění kotlů i kamen.

Naše firma nabízí svým stávajícím zákazníkům slevový balíček, kdy nebudeme účtovat plnou cenu za servisní čištění 1 500 Kč a plnou cenu za kontrolu technického stavu a provozu 1 500,- Kč.

Naše cena za tyto dva úkony bude pouze 2 400,- Kč.

Cena za dopravu činí: 5 Kč / km. 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

UPOZORNĚNÍ - Před kontrolou spotřebiče je nutná revize spalinových cest, aby mohla být uvedena do protokolu o technickém stavu spalovacího zařízení.   


.

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E