Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

 

 Kvalitní dřevní pelety pro krbová kamna na pelety COLA

 Pelety jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem, s vysokou výhřevností (do 19,5 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), malým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory a umožňujícím automatizaci procesů spalování v moderních spalovacích zařízení, jako jsou kotle na pelety, krbová kamna a krby na pelety. Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty někdy s malým přídavkem organických pojiv a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění domácnosti a objektů, s vysokým uživatelským komfortem, při nákladech srovnatelných (nyní už nižších) s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem. Dnes je výroba pelet rychle se rozvíjejícím odvětvím paliv.

 

 

Dřevěné pelety jsou vyráběny z dřevního odpadu a zbytků dřevní hmoty silným stlačením, které nazýváme peletování. Pro soudržnost pelet má kromě vysokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě.

 

Peletováním vzniká nový druh dřevěného paliva s vysokou energetickou hustotou, vynikající tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi.

 

Peletová kamna COLA jsou vhodná pro současné stavby - úsporné domy, pasivní domy z hlediska minimální náročnosti na prostor bez zbytečných dalších nákladů na příslušenství jako je tomu u krbu, krbových kamen nebo kotle na pelety.

 

Na rozdíl od topenišť spalujících dřevo se při hoření pelet nevytváří kouř. Při dokonalém spalování vzniká bezbarvý CO2 (oxid uhličitý) a H2O (vodní pára) a jen nepatrné množství škodlin. Při hoření vzniká také jen nepatrné množství popele, přibližně 0,5 % spáleného paliva, což představuje cca 5 g popele na 1 kg pelet.

 

Doporučujeme zákazníkům při nákupu pelet od jiné firmy si pelety nejdříve vyskoušely.

Není přípustné, aby při spalování pelet vznikala struska, která zabrańuje správné funkci

krbových peletových kamen a nasledně snižovala jejich účinnost a funkčnost.

V případě ,že jsou pelety v pořádku, přistoupit na odběr většího množství pelet. 

 

 

 

 

 Pelety dle nové certifikace ENPLUS

 

ENplus certifikace dělí pelety do tříd podle kvality
Certifikace ENplus dělí pelety do tří tříd: ENplus A1, ENplus A2, EN B.
Pelety různých tříd se liší svými vlastnostmi a také typem dřeva, ze kterého byly vyrobeny.
Pelety ENplus A1, doporučené pro domácnosti, mají tyto vlastnosti:
  • vysokou výhřevnost nad 16,5 MJ/kg
  • nízkou vlhkost do 10 %
  • nízký obsah popela do 0,7 %
  • nízký podíl jemných částic do 1 %
 

Typ dřeva
ENplus A1
ENplus A2
EN B
Kmenové dříví
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemicky neošetřené zbytky z dřevozpracujícího průmyslu
Kůra
 
Lesní těžební zbytky
Celé stromy bez kořenů
Chemicky neošetřené použité dřevo
 
Lesní, plantážové a další surové dřevo
Dřevo z demolic budov nebo jiných staveb
Jeho použití je vyloučeno.

 

 

 

 pelety

 

-

       

 

NÁVRATNOST PELETOVÝCH KAMEN OD 3 DO 7 LET

 

VAŠE SPOKOJENOST JE NAŠE REKLAMA

 

 - ZNAČKA SPECIALISTŮ NA KVALITNÍ PELETOVÁ KAMNA

 

 

Naše peletová kamna, kamna na pelety, krbová kamna, krby

a krbové vložky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny

a tím zaručujeme dlouhou životnost výrobku

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E