Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

Regulace vytápění RD Nova 101/38 v pasivním provedení.

Sloučením regulace integrovaného zásobníku IZT 615 a regulace automatických peletových kamen vznikly 3 možné představy režimu ovládání.

U prvních dvou variant předpokládáme peletová kamna jako hlavní zdroj tepla.

1) AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ IZT 615 - BEZSTAROSTNÉ OVLÁDÁNÍ

Časovač peletových kamen je „vypnut“.
Kamna jsou zapínána a vypínána signálem z regulátoru IZT 615.

Tato varianta je vhodná, když jsou majitelé mimo dům, nebo nechtějí, aby kamna hořela v požadované době. Je pohodlná, bez nutné obsluhy a hlídání. Po nahřátí zásobníku jsou kamna automaticky vypnuta. Kamna je nutno nastavit na vyšší výkon.

Kamna budou fungovat jako hlavní zdroj tepla a toto vytápění bude efektivní bez pomoci elektrického ohřevu zásobníku. Elektrické spirály budou nastaveny na nižší teplotu ohřevu IZT a v případě, že dojdou v zásobníku peletových kamen pelety a pod. zabrání vychladnutí zásobníku IZT.

Nevýhoda: zapínání a hoření kamen mimo požadovaný čas dle přání majitele.

2) AUTOMATICKÉ POMOCÍ MODULACE A ČASOVÉHO OVLÁDÁNÍ KAMEN

Časovač peletových kamen je „zapnut“ a nastaven dle požadavku majitele.
Kamna nejsou řízena regulátorem ITZ 615.

Zapínání topných elektrických spirál IZT bude nastaveno na nižší teplotu. Kamna jsou ovládána dle nastaveného týdenního harmonogramu např. 2 h denně. Harmonogram si musí nastavit uživatel podle získaných zkušeností a tepelných vlastností domu. Kamna jsou nastavena na nižší výkon a modulace nedovolí přehřátí zásobníku. Ze zásobníku IZT bude dán signál o maximální teplotě, kterou nesmí kamna přesáhnout. Budou hořet v rozmezí nastaveného času a v podstatě budou akumulovat zásobník na požadovanou teplotu. Kamna se mohou kdykoliv zapnout a vypnout nezávisle na časovém spínači, v případě nahřátí zásobníku IZT však kamna topit nebudou.

Nevýhoda: spočívá v nacházení určitého režimu topení, avšak efekt plamene v dobu nastavenou uživatelem je bezesporu pozitivní.

3) MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ MODULACE KAMEN

Časovač peletových kamen je vypnut.
Kamna nejsou řízena regulátorem ITZ 615.

Ovládání topných elektrických spirál zásobníku IZT bude nastaveno na požadovanou teplotu. Kamna si zákazník zapne dle potřeby. Opět budou nastavena na nižší výkon, aby hořela po celou dobu dle požadavků zákazníka a modulace (případně signál ze zásobníku IZT) nedovolí přehřátí zásobníku - budou akumulovat zásobník a nebudou ho přetápět. Při topení v kamnech elektrické spirály poznají vyšší teplotu a vypnou. Kamna nemusí při tomto způsobu ovládání pracovat jako hlavní zdroj tepla. Budou totiž závislá na lidském činiteli a jeho ovládání. Kamna se mohou kdykoliv zapnout a vypnout.

Z těchto tří variant byla odborníky doporučena varianta č.2, která v letním období po vypnutí časového spínače přechází na variantu č.3. Přepnutí zákazníkem z varianty č.1 na variantu č.2 není možné, jelikož se musí vstoupit do instalačního menu a tento zásah provádí pouze autorizovaný technik.

 Ing. Josef Pavlík RDR


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E