Specialisté na kvalitní peletová kamna

AKCE do 30.8.2017 ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR AKCE do 30.8.2017- ZDARMA ZPLYNOVACÍ GRIL V HODNOTĚ 14 600,- Kč KE KOTLŮM NA PELETY COLA. DOMUSRIRE C17, 24, 29, 35, 35, 39 HR

 KRBOVÁ KAMNA NA PELETY COLA  ohodnocena známkou HiPe,

která zaručuje vysokou účinnost výkonu kamen až 97,97 %.

 

krbová kamna na pelety cola

VYSOKÁ ÚČINNOST KRBOVÝCH KAMEN :

 
   Nová známka  HiPe  vyjadřuje vysokou účinnost peletových kamen.
Krbová kamna na pelety charakterizuje zvýšená tepelná účinnost a řízené spalování s nižšími hodnotami zplodin, které jsou v souladu s nejnovějšími nařízeními Evropské unie a politikou ochrany životního prostředí.
 
Peletová kamna COLA patří k ekologickým výrobkům šetrným k životnímu prostředí.
 
 

Základní technické a funkční vlastnosti peletových krbových kamen COLA  

 

 • Spalovací komora u klasických a horkovzdušných kamen ‘ARIA’ serie H (6 - 9 kW) a (10-13 kW) verze 2011 - optimalizoval se povrch výměníku a a průchodu spalin, aby se zvýšila tepelná účinnost a snížily hodnoty nespáleného prachu a emisí pod limity stanovené Evropskými normami ( Německo, Rakousko ), které jsou platné do roku 2015. 

   

 • Spalovací komora u peletových kamen s výměníkem ‘ACQUA‘ (13-17 kW) a (20 - 25 kW) verze  2011 - zvýšila se povrchová výměna tepla a vnitřní stěna je pokryta vermikulitem,tím se zvýšila tepelná účinnost na 97,97 %, a snížily se hodnoty nespáleného prachu a emisí.  Správně se dimenzoval vnitřní objem vody, aby se vyrovnalo náhlé odčerpání horké vody a krbová kamna na pelety bezchybně     a plynule fungovala.  

  

 • Ventilace (klasická a horkovzdušná pletová kamna)  je vysoce účinná a distribuje vzduch po celém povrchu obvodového plechu spalovací komory s možností  řízení ventilátoru automaticky nebo manuálně. Některé typy kamen jsou vyrobeny tak, aby měl uživatel možnost regulovat tlak a průtok horkého vzduchu dle svých požadavků.

   

 •  Bezpečnostní  prvky kamen zaručují bezpečné a spolehlivé fungování kamen.  Patří zde : přetlakový ventil a bezpečnostní termostaty, které kontrolují, zda jsou zavřená dvířka nebo se pelety  nehromadí na skluzavce.

   

 • Zásobník na pelety je snadno přístupný a zabezpečuje stálý přísun pelet do spalovací komory, dokud se celý nevyprázdní.

   

 • Řídící elektronika 2011 s displejem Touch umožňuje jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí kamen s automatickým nebo manuálním provozem, s možností manuálního nastavení množství podávaných pelet podle jejich jakosti. Možná regulace rychlosti odsávače zplodin a týdenního nastavení zapínání a vypínání kamen.

   

 


http://www.youtube.com/watch?v=6NM86RFu64E