Pro správnou funkci, životnost a bezpečnost krbů a kamen na pelety je nutná instalace dle platných norem a zákonů.  


Na základě 15 letých zkušeností v oboru instalace peletových kamen COLA a kotlů na pelety COLA, se Vám pokusíme ukázat jakým způsobem se peletová kamna a kotle instalují a jaké se musí dodržet podmínky instalace, aby krbová kamna na pelety fungovala správně a bezchybně dle platných předpisů a norem. Důraz klademe i na instalaci směšovacích ventilů, které zabraňují tepelné korozi výměníku a zvyšují životnost kamen nebo kotlů na pelety.  

Zdarma uvádíme do provozu naše peletová kamna, krby nebo kotle na pelety COLA.

Uvedení do provozu znamená:

  1. Kontrola kamen a funkce všech součástek
  2. Nastavení nadmořské výšky
  3. První zapálení a kontrola hoření
  4. Seřízení hoření - nastavení parametrů
  5. Seznámení zákazníka s obsluhou, ovládáním a čištěním. 

Umístění krbových kamen do prostoru

Krbová kamna na pelety COLA se umísťují do obývacího pokoje a základem je dodržení bezpečných vzdáleností, které udává výrobce. Dle platné normy DIN EN 14785: 09/2006 musí být dodržena minimální vzdálenost od hořlavých materiálů :zadní strana kamen - 200 mm, boky kamen - 200 mm a podlaha kamen - 0 mm. V případě umístění kamen do rohu místnosti je nutné zachovat minimální rozměry pro případnou údržbu a servis. Instalaci kamen vždy provádí proškolený technik výrobcem nebo dodavatelem.

Připojení na komín pomocí přetlakového kouřovodu

Kouřovod pro peletová kamna musí odpovídat platné normě ČSN EN 1443, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin do komínu. Nerezové, nebo hliníkové přetlakové kouřovody s těsnícím kroužkem zajistí bezpečný odvod spalin. Výrobce uvádí přesné zásady instalace kouřovodu: V případě, že kouřovod kamen je delší jak 1,5 metrů je nutno instalovat T kus pro případný kondenzát, nebo usazování sazí. T kus zároveň funguje jako revizní a čistící otvor kouřovodu, takže se doporučuje instalovat i při minimální délce kouřovodu. Instalaci kouřovodu vždy provádí proškolený technik výrobcem nebo dodavatelem.

Připojení na otopný systém

Pro instalaci krbových kamen na pelety nebo kotlů na pelety COLA je nutné dodržet tyto zásady: Průměr trubek musí být totožný jako vývody z kamen nebo kotle. Ukončení trukby za kamny je uzavíratelné pomocí kulového ventilu s venkovním závitem. Kamna se připojují pomocí flexibilní nerezové hadice EUROTIS. Otopný systém musí obsahovat záchytný filtr nečistot, napouštěcí ventil u kterého je umístěn manuální manometr pro kontrolu tlaku. Peletová kamna obsahuji pojistný ventil, který se napojí na odpad umístěný za kamny. V případě, že se kamna napojují na stávající otopný systém, kde je větší množství vody je nutné instalovat do systému další expanzní nádobu dle platných výpočtů.

Doporučuje se instalovat směšovací termostatický ventil, který zabraňuje teplotní korozi výměníku, a zvyšuje životnost a správnou funkci kamen a kotlů. Konstantní udržování teploty znamená vyšší účinnost výrobku a snižuje náklady na vytápění domu.

Přisávání vzduchu

Aby kamna fungovala správně a bezchybně - například při zapnutí kuchyňské digestoře, nebo jiného odsáváni v rodinném domě, je nutno instalovat pro kamna přívod vzduchu. Instalace se u novostaveb provádí v podlaze a vyúsťuje je se za kamny z podlahy s venkovním průměrem trubky 110 mm. Napojení na trubku z podlahy a trubku u kamen se provádí pomocí dvouplášťové hliníkové flexibilní hadice. U starších staveb se provádí přívod vzduchu přes obvodové zdivo nebo z místností pod obývacím pokojem. U nízkoenergetických nebo pasivních domů kde je použita rekuperace vzduchu je kladen důraz na kvalitní instalaci přívodu vzduchu a správné zatěsnění.

Elektroinstalace

Pro připojení peletových kamen je nutná zásuvka 230/50 Hz, umístěná za kamny dle platných norem. Zásuvka by měla mít samostatný jištěný přívod z rozvaděče. Z důvodu ochrany elektronických součástek by měl být instalovaný přepěťový chránič jak v rozvaděči, tak v zásuvce, z důvodu ochrany elektronických součástek v kamen proti přepětí v síti.

Objednejte si instalaci

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.