.

Automatické HiPe kotle na pelety se zásobníkem COLA

DOTACE NA TYTO ŠPIČKOVÉ KOTLE  127 500,- Kč • Ovládací řídící panel nové generace
 • Mechanický manometr a teploměr
 • Bezpečnostní elektronické termostaty 3 ks
 • Proti výbuchová pojistka
 • Teplovodní výměník
 • Čistící spirály
 • Horní dvířka s průzorem
 • Spodní dvířka
 • Zásobník na popel 12 l
 • Integrovaný zásobník na pelety
 • Šnekový podavač pelet do spalovací komory
 • Motorek podavače s převodovkou
 • Litinový hořák
 • Zapalovací svíčka
 • Spalovací ventilátor
 • Izolace spalovací komory
 • Trubice pro přívod vzduchu s průtokoměrem
 • Řídící elektronická jednotka
 • Podtlakové čidlo spalovací komory
 • Expanzní nádoba
 • Oběhové čerpadlo
 • Pojistný přetlakový ventil
 • Odvzdušňovací automat
 • Mechanické bezpečnostní termostaty 2 ks
 • Stabilizační nožičky  

Technická data kotlů, účinnost a emise  

Ceny kotlů a SVT kody pro dotační program 

 • AMBIENTE AC 18 - 170 800,- Kč bez DPH /  Kotlíková dotace -  SVT31668
 • AMBIENTE AC 22 - 178 600,- Kč bez DPH / Kotlíková dotace -  SVT31702
 • AMBIENTE AC 27 - 194 800,- Kč bez DPH / Kotlíková dotace -  SVT31703
 • AMBIENTE AC 34 - 199 600,-  Kč bez DPH / Kotlíková dotace - SVT31704

Automatické kotle na pelety COLA 

Kvalita, Bezpečnost, Účinnost, regulovatelný Výkon

Na základě bohatých zkušeností s výrobou kvalitních krbových kamen na pelety, které jsou bezkonkurenční na českém trhu, firma COLA vyvinula 4 modely kvalitních kotlů na pelety s odtahovým ventilátorem, které dosahují špičkových výsledků z hlediska účinnosti, emisí a komfortního automatického užíváni kotle. K dispozici jsou 4 modely, které uspokojí i toho nejnáročnějšího zákazníka s integrovaným zásobníkem 48 nebo 70 kg dle typu kotle. Je možné navýšit kapacitu pelet o 250 kg přidáním externího zásobníku, který automaticky dávkuje pelety do zásobníku kotle. Automatická regulace spalování zajišťuje plynulý regulovatelný výkon kotle, který se na základě požadavku na teplotu otopné vody automaticky zvyšuje nebo snižuje.

Použití kotlů na pelety pro vytápění a ohřev teplé vody

Kvalitní kotle na pelety od firmy COLA s výkonem 5 - 17 kW se používají k vytápění nízkoenergetických nebo pasivních domů a svým regulovatelným výkonem od 5 kW se k tomu účelu přímo nabízí. Při spotřebě 1,5 kg pelet za hodinu dosáhneme opravdu radikální úspory za vytápění těchto domů. Zbylý výkon kotle se může použít k ohřevu teplé užitkové vody, který u současných moderních domů činí 60 % spotřeby tepla - energie pro provoz domu.

Kotle na pelety s vyšším výkonem až 38 kW se používají buď do prostornějších nebo dvougeneračních domů, kde je vyšší požadavek na spotřebu tepla nebo pro rekonstrukce, kdy se starý neúčinný a neekologický kotel nahradí kotlem na pelety COLA... Z našich zkušeností si zákazníci také pořizují naše kotle na pelety, nebo krbová kamna s výměníkem na pelety, jako další zdroj tepla při zachování plynového nebo elektrického kotle z prostého důvodu. Tímto řešením dosáhnou až 50 % úspory za vytápění domu. Návratnost investice při tomto řešení se pohybuje od 3 do 7 let, což stojí za pozornost.

Výhody automatického kotle na pelety COLA

 • Kvalitní litinový hořák, ve kterém probíhá čištění každých 20 minut
 • Vysoká účinnost spalování
 • Kvalitní izolace spalovací komory, která zamezuje tepelným ztrátám a udržuje kotel v provozní teplotě
 • Ovládací řídící panel nové generace, který zaručuje seřízení kotle na maximální účinnost při spalování pelet
 • Velmi nízké emise dosažené optimální kalibrací spalování a použitím panelů - VERMIKULIT
 • Velká povrchová výměna teplovodního výměníku kotle na pelety

Bezpečnost kotlů na pelety COLA

Kotel na pelety je vybaven bezpečnostnímy prvky, které zvyšují uživatelský komfort a zajišťují bezpečný provoz kotle. Na dvířkách spalovací komory je umístěna protivýbuchová pojistka, která chrání kotel při zapalování. Teplota kotle, spalin a otopného systému je hlídaná třemi elektronickými čidly, které vyhodnocují provoz kotle a buď snižují nebo naopak zvyšují výkon kotle dle nastavených požadavků zákazníka. Dva mechanické termostaty vyřadí kotel z provozu po dosažení limitních hodnot teploty na kotli nebo v otopném systému. Dalším bezpečnostním prvkem je podtlakové čidlo napojené na spalovací komoru, které snímá tlak ve spalovací komoře a v případě špatného provozního tlaku, kotel na pelety vyřadí z provozu. Samozřejmostí je i bezpečnostní pojišťovací ventil otopného systému, který v případě vysokého tlaku otopné vody tento tlak sníží na požadovanou hodnotu. Veškeré tyto bezpečnostní prvky zvyšují uživatelský komfort kotle na pelety a zamezují vzniku požáru nebo výbuchu.