Kvalitní dřevní pelety pro krbová kamna, krby na pelety COLA

Pelety jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem, s vysokou výhřevností (do 19,5 MJ/kg), nízkým obsahem popelovin (0,5 až 1 %), malým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory a umožňujícím automatizaci procesů spalování v moderních spalovacích zařízení, jako jsou kotle na pelety, krbová kamna a krby na pelety. Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech hlavně z čisté dřevní hmoty někdy s malým přídavkem organických pojiv a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění domácnosti a objektů, s vysokým uživatelským komfortem, při nákladech srovnatelných (nyní už nižších) s ušlechtilými fosilními palivy a vysokým ekologickým efektem. Dnes je výroba pelet rychle se rozvíjejícím odvětvím paliv.

Dřevěné pelety jsou vyráběny z dřevního odpadu a zbytků dřevní hmoty silným stlačením, které nazýváme peletování. Pro soudržnost pelet má kromě vysokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě.

Peletováním vzniká nový druh dřevěného paliva s vysokou energetickou hustotou, vynikající tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi.

Peletová kamna COLA jsou vhodná pro současné stavby - úsporné domy, pasivní domy z hlediska minimální náročnosti na prostor bez zbytečných dalších nákladů na příslušenství jako je tomu u krbu, krbových kamen nebo kotle na pelety.

Na rozdíl od topenišť spalujících dřevo se při hoření pelet nevytváří kouř. Při dokonalém spalování vzniká bezbarvý CO2 (oxid uhličitý) a H2O (vodní pára) a jen nepatrné množství škodlivin. Při hoření vzniká také jen nepatrné množství popele, přibližně 0,5 % spáleného paliva, což představuje cca 5 g popele na 1 kg pelet.

Doporučujeme zákazníkům při nákupu pelet od jiné firmy si pelety nejdříve vyzkoušely.

Není přípustné, aby při spalování pelet vznikala struska, která zabraňuje správné funkci

krbových peletových kamen a následně snižovala jejich účinnost a funkčnost.

V případě ,že jsou pelety v pořádku, přistoupit na odběr většího množství pelet.