Servisní čištění a kontrola technického stavu, provozu kotlů a kamen s výměníkem 

Pravidelné kontroly, mimo topnou sezonu, pro kotle na pelety, krbová kamna na pelety s výměníkem a vystavení dokladu o kontrole spotřebiče na peletyDle platného Zákona o ohraně ovzduší - je vlastník stacionárního zdroje (kotel na pelety, peletová kamna s výměníkem, krb na pelety s výměníkem, peletová kamna a krby klasická i teplovzdušná) povinen, provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která je proškolena výrobcem, servisní kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení.


 Z toho vyplývá, že tato kontrola kotlů na pelety a peletových kamen s výměníkem je povinná, a fyzická osoba se dopouští přestupku tím, že neprovede kontrolu technického stavu stacionárního zdroje, a za přestupek lze uložit pokutu 20 000,- Kč.

Taktéž výrobce kotlů a kamen uvádí v návodu na užívání a obsluhu topidla pravidelnou servisní kontrolu a čištění kotlů i kamen. Servisní kontrola se provádí vždy mimo topnou sezonu.

 Cena za servisní čištění 2 000,- Kč 

Cena za kontrolu technického stavu a provozu (revizi) 1 800,- Kč.

Cena za dopravu činí: 10 Kč / km.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

  

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.