Krby, kamna a kotle na pelety COLA, jejich rozdělení, ovládání a čištění

Díky krbům a krbovým kamnům, krbům a kotlům na pelety COLA můžeme dnes vytápět ekonomicky a ekologicky pomocí nejmodernějších technologií, a to při zachování tradičního spalování obnovitelné dřevní hmoty. 

Z hlediska efektivity a účinnosti se řadí peletová kamna a krby na pelety COLA k nejlépe fungujícím zdrojům pro vytápění. Náklady pro vytápění domu peletami jsou podle TZB-info srovnatelné s náklady na vytápění domu tepelným čerpadlem.

Vytápění objektů pomocí spotřebičů na pelety je o 50 procent levnější jak plynem a o 60 % levnější jak elektrokotlem. Elektronicky řízené spalování dřevní hmoty - pelet, zaručuje vysokou účinnost peletových kamen, která přesahuje 95 %.

Krby i kamna vyhovují přísným parametrům emisní třídy č. 4 dle ČSN EN 303-5:2013. Bez problému lze tedy peletová kamna a krby COLA provozovat pro vytápění domů i po roce 2022, kdy vstoupí v platnost nařízení Evropské unie emisních hodnot na tuhá paliva dle EN 13240. Kvalitní peletová kamna jsou ohodnocena známkou HIPE, která zaručuje vysokou účinnost a efektivitu kamen.

Použití peletových kamen, krbů a jejich rozdělení

Nespornou výhodou peletových kamen a krbů na pelety je jejich regulace výkonu, takže jsou v první řadě vhodná svým minimálním výkonem od 2 kW pro vytápění současných moderních staveb - pasivních a nízkoenergetických domů. Ale z hlediska jejich maximálního výkonu až 30 kW se také používají pro vytápění starších nebo dvougeneračních domů. Při výměně za starý kotel je možné uplatnit dotace na peletová kamna z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Peletová kamna a krby na pelety rozdělujeme na

1. Peletová kamna a krby s jedním ventilátorem

Tato peletová kamna a krby na pelety jsou vhodná pro vytápění jedné místnosti.Pomocí ventilátoru, který vhání vzduch přes žebrovaný litinový výměník kamen nebo krbu do místnosti, rovnoměrně rozptýlí teplo v obývacím pokoji, a tím se zvyšuje efektivita vytápění. Tyto zdroje jsou také vhodné pro vytápění celého domu, jelikož s kombinací s rekuperační jednotkou, která zabezpečí rozvod tepla v domě, postačí pouze tento zdroj tepla.

2. Peletová kamna teplovzdušná a krby na pelety teplovzdušné s více ventilátory pro rozvody vzduchu

Peletová kamna a krby teplovzdušné se používají k vytápění dvou nebo více místností pomocí teplovzdušných rozvodů. Už z výroby jsou vybavena ventilátory a elektronickou regulací ventilátorů pro vytápění každé místnosti dle požadavku na teplo v dané místnosti. Jsou ideální pro vytápění rekreačních objektů.

3. Peletová kamna a krby s teplovodním výměníkem

Tato peletová kamna se někdy také označuji jako interiérový kotel na pelety, jelikož fungují stejně jako jakýkoli kotel a z hlediska regulace a ovládání jsou totožná s plynovým kotlem. Z výroby jsou tato peletová kamna plně vybavena příslušenstvím, které tvoří např. elektronická regulace, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, pojistné a regulační ventily a termostaty, takže se pouze napojí na otopný systém. Jedná se v podstatě o plnohodnotný kotel pro vytápění domu a ohřev teplé užitkové vody. Uživatel navíc získá i příjemné teplo ze spalování dřevní hmoty - pelet v obývacím pokoji.

4. Krby na pelety a dřevo

Krb na pelety a dřevo

Samostatnou kapitolou jsou kombinované krby na pelety a dřevo. Krbové vložky jsou ideální, když chce uživatel skloubit automatické vytápění objektu a zachovat romantiku plápolajících polínek v krbu. Takové řešení se hodí pro rekreační objekty, kdy si uživatel zapálí krbovou vložku dálkově pomocí GSM modulu, přijede do vytopeného objektu a následně přepne tlačítko na ovladači a přiloží si dřevěná polena. Uživatel může jít s klidným svědomím spát, jelikož po vyhoření dřeva krbová vložka zaznamená pokles teploty a přepne se automaticky na spalování pelet, bez vyhasnutí.

Jak peletová kamna fungují, jak se ovládají a čistí

1. Zapínání peletových kamen a krbů

Kamna se automaticky zapalují pomocí žhavící svíčky, buď manuálně stiskem tlačítka START, nebo pomocí časového spínače, kdy si uživatel navolí denní, týdenní nebo víkendový režim na elektronickém ovladači kamen. Je možné kamna zapalovat i na základě požadavku na teplotu buď v místnosti, nebo v akumulační nádrži. Tyto požadavky také lze vzájemně kombinovat. Nespornou výhodou je možnost zapálit kamna dálkově pomocí mobilního telefonu a přijet do příjemně vytopeného rekreačního objektu - chaty, chalupy či srubu.

2. Regulace peletových kamen a krbů - výkonem

Uživatel reguluje kamna v první řadě tím, že si může nastavit požadovaný výkon kamen na stupnici 1 až 5. Tak si určí horní hranici výkonu. Výkon kamen se následně pohybuje od nejvyššího stupně výkonu, po zapálení, k nejnižšímu na základě požadavku na teplotu. Kamna si výkon regulují automaticky.

3. Regulace peletových kamen a krbů - teplotou

Uživatel si nastaví horní hranici požadované teploty v místnosti nebo teploty vody v otopné soustavě. Po zapálení kamna nebo krb na pelety začnou topit na nejvyšší možný výkon a postupně na základě požadované teploty výkon snižují. Místnost nebo dům se tedy nepřetápí a udržuje se požadovaná teplota - jedná se o tzv. MODULACI hoření peletových kamen nebo krbů.

Také je možné aktivovat funkci STAND-BY, kdy se kamna po dosažení požadované teploty automaticky vypnou a při snížení teploty se opět automaticky zapnou.

4. Bezpečnost peletových kamen a krbů - čištění

Peletová kamna a krby jsou určena pro automatické hoření a jsou vybavena bezpečnostními prvky pro zvýšení uživatelského komfortu. Základním bezpečnostním prvkem je podtlakové čidlo, které kontroluje stav (průchodnost komínu, uzavření dvířek, těsnost kamen a kouřovodů) a v případě nebezpečí zamezí nebezpečí požáru nebo úniku zplodin do obytných místností. Součástí jsou taktéž elektronické termostaty, které řídí intenzitu hoření nebo mechanické termostaty, které kamna v případě vysoké teploty odstaví z provozu.

Čistění peletových kamen a krbů se provádí jednou týdně vysavačem, samotné čištění zabere asi 5 minut. Za provozu se kamna neotvírají, a tím je zabezpečený bezprašný provoz bez úniků kouře do místnosti. Kvalitní peletová kamna a krby na pelety mají litinový spalovací rošt, který zaručuje dlouhou životnost těchto produktů.