Znalecké posudky pro soukromé subjekty, firmy, Policii a Soudy.  

Soudní znalec pro krbová peletová kamna, krby, kotle a sporáky na pelety

Předseda Krajského soudu v Brně JUDr Milan Bořek, jmenoval podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 36/1967 Sb., dne 12.12.2014 pana Michala Nejezchleba soudním znalcem v oboru technickém, se specializací na individuální topidla: peletová krbová kamna, krby na pelety, kotle na pelety, sporáky na pelety, grily na pelety.

Pan Michal Nejezchleb na přání zajišťuje odborné posouzení spotřebičů, instalaci a zapojení peletových kamen, krbů na pelety a kotlů na pelety a v případě zájmu vyhotoví znalecký posudek pro jednání u soudu či občansko-právních sporů.

V případě zájmu o tyto služby najdete v kontaktech telefon a e-malovou adresu.

Proč jsem se stal soudním znalcem v oboru ?

Otázky a odpovědi pro Klástr Česká peleta


1) Proč jste se rozhodl stát se soudním znalcem právě v oboru vytápění peletami?

Pro mě je to srdeční záležitost a koníček. V podstatě to začalo tak, že jsem před 12 roky uviděl peletová kamna na vlastní oči, jak hoří a tolik mě to nadchlo, že jsem se rozhodl ulehčit této planetě od emisí. Líbilo se mi také spojení živého tradičního ohně s nejmodernější technologií. Všemu předcházelo napřed zakoupení peletových kamen a jejich vyzkoušení jak se říká na vlastní kůži. Po první sezóně jsem byl překvapený, jaké byly náklady na vytápění domu. Má volba pro další podnikání byla jasná, i když jsem předtím pracoval v jiném oboru. Rozhodnutí stát se soudním znalcem padlo až poté co jsem si uvědomil, že zkušenosti v tomto oboru bych mohl využít i pro vypracování znaleckého posudku pro soud nebo pro občanské právní spory. Důvod byl také takový, že mě oslovovali občané a žádali mě o radu a pomoc v tomto oboru.

2) Běžný člověk si pod pojmem soudní znalec vybaví rozsáhlou administrativu a papírování. Můžete nám ve zkratce prozradit, jak probíhala vaše příprava?

Má příprava obnášela studium platných českých a evropských norem a zákonů a trvala zhruba rok. Základem pro jmenování znalcem je způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Důležitá je praxe v oboru, kterou musíte písemně doložit, a potřebné jsou také odborné znalosti a zkušenosti. Dalším kritériem je vyjádření institucí, které Vám potvrdí vaši odbornou znalost. Následuje podání žádosti u příslušného soudu, který zhodnotí, zda je Vaše žádost oprávněná a předvolá Vás do poradního sboru, který přezkouší Vaše odborné znalosti z oboru. Následuje speciální výuka pro znaleckou činnost na Fakultě VUT v Brně. Výuka je zakončená písemným testem a vypracováním znaleckého posudku pro daný obor. Na základě úspěšného absolvování studia je vše následně stvrzeno slibem znalců předsedovi krajského soudu, a ten jmenuje znalce a vydá písemné osvědčení.

3) Jak konkrétně můžete být firmám nebo uživatelům peletových topidel nápomocen?

Základem pro znalecké posudky a vyjádření je naprostá objektivita a nepodjatost.

Pro občany může být můj přínos to, že objektivně posoudím, zda spotřebič na pelety má potřebné dokumenty pro uvedení do provozu a zda spotřebič je nainstalován dle platných předpisů, norem a zákonů.

Pro firmy mohu objektivně posoudit, zda je spotřebič na pelety používán tak, jak je uvedeno v návodu, a nejsou porušeny podmínky pro provoz spotřebiče, popřípadě zda zákazník neprováděl nějaké neoprávněné zásahy do spotřebiče nebo nepoužíval předepsané palivo.

4) Jaké spory ve vašem oboru nejčastěji řešíte?

Nejčastější nešvar je neodborná instalace spotřebičů na pelety. Setkávám se s případy, kdy nejsou kouřovody instalované dle platných norem, a dokonce jsem viděl instalaci kouřovodu, který procházel hořlavým materiálem. Nedodržuje se přisávání vzduchu ke spotřebiči, které je také častou příčinou nesprávné instalace. Nedodržují se také bezpečné vzdálenosti instalace, které uvádí výrobce. Snad za nejzávažnější považuji instalaci spotřebiče bez napojení na komín.

5) Dovedl byste poradit budoucím uživatelům pelet, čeho se mají vyvarovat a na co si dát pozor při výběru peletového kotle nebo kamen?

Základem pro výběr je kvalitní spotřebič a zabezpečený servis spotřebiče. Dovedu si těžko představit, že bych si pořídil do domu kotel nebo kamna na pelety a potom by mě ho v sezoně neměl kdo opravit.

Kvalitní spotřebič se pozná podle toho, jaké materiály jsou použity pro hořák a jaké dosahuje parametry. Při výběru platí jednoduché pravidlo: zvolit co nejvyšší účinnost i emisní třídu.

Mezi lidmi se setkávám s mnoha mýty a polopravdami ohledně kotlů, krbů a kamen na pelety. Přirovnal bych tyto spotřebiče třeba k autům, ty mají také některé spotřebu paliva 12 litrů a některé spotřebují jen 4 litry paliva na 100 km. Takže když to shrnu, kvalitní spotřebič má menší spotřebu paliva - pelet tím, že spalování ve spotřebiči má vysokou účinnost.

6) Pochlubíte se nám nějakou perličkou, kterou jste již musel řešit?

Oslovil mě jeden zákazník nejmenovaného supermarketu ohledně peletových kamen. Uplatňoval záruku na peletová kamna a v podstatě byl odbyt s tím, že je vše v pořádku. Zjistil jsem jaký má problém s kamny a vypracoval písemné vyjádření. Na základě mého písemného vyjádření okamžitě reklamaci supermarket začal řešit.

Také mě oslovila jedna paní, co si stěžovala, že při vaření jí peletová kamna kouří do místnosti. Klasický případ špatné instalace peletových kamen. Jakmile spustila digestoř, tak ventilátor odsavače vytvořil přetlak v místnosti, a jelikož kamna nebyla připojena na externí přívod vzduchu, vznikl tento problém.

A aby to bylo i z jiného soudku, tak jsem zjišťoval i příčinu, kdy kamna dosahovala poruchy přehřátí, vysoké teploty ve spalinové komoře. Důsledkem bylo používání špatných necertifikovaných pelet. Byl proveden test těchto pelet ve Strojírenském ústavu v Brně. Výsledkem bylo, že pelety obsahovaly nepovolené materiály a obrovské množství prachu. Mimo protokol mi bylo sděleno, že je to v podstatě výbušná směs. Snad za poznámku by také stálo, že si tyto pelety si koupil zákazník v supermarketu. Doporučil bych kupovat pelety přímo od tuzemských výrobců a důraz bych kladl na to, zda mají certifikát EN plus.

7) A na závěr se musím zeptat, jaký systém vytápění používáte doma?

Myslím si, že tato odpověď je jednoznačná. Celý dům vytápím už 7 rokem peletovými kamny s výměníkem, které mám umístěná v obývacím pokoji. Mám je napojená na radiátory a ohřívám s nimi i teplou užitkovou vodu. Dříve jsem měl plynový kotel a náklady se mi snížily oproti plynu na polovinu. V jedné místnosti také provozuji krbovou vložku na pelety, kterou už zapínám a řídím pomocí aplikace v mobilním telefonu, nebo v počítači.

.